Osmijeh je krivulja koja postavlja sve ravno.Phyllis Diller

“Kreator Zabave“ poboljšava kvalitetu svakog slavlja i svakodnevnice, stvarajući nezaboravne uspomene, a proizvod je dugogodišnjeg iskustva u humanitarnom radu. Naši izvođači, zabavljači i umjetnici, su tamo gdje su – slavlja i fešte, dječji rođendani i zabave, vrtići i igraonice, bolnice, domovi za djecu i odrasle. Organiziramo predstave, animacije, zabave na dječjim rođendanima, aktivnosti na eventima gdje je prisutan veći broj djece, a veliki postotak našeg djelovanja čine i humanitarne predstave i projekti, naime, terapija osmijehom u domovima za djecu i odrasle, bolnicama, centrima za osobe s posebnim potrebama.